Hankkeen tuloksia

LOPPUJULKAISU

Pointti-hankkeen kehittämistyöstä kertova julkaisu on ilmestynyt joulukuussa 2014!

Julkaisusta löytyy mm. kahdeksan kuvausmallia, jotka liittyvät maahanmuuttajien alkuvaiheen ja arkielämän tukemiseen, ammatilliseen koulutukseen ja työllistymisen palveluihin. Julkaisussa pohditaan myös viranomaispalvelujen kehittämistä ja esitetään 41 Pointtia kotoutumisen edistämisen kehittämiseen. Julkaisussa on useita hyödyllisiä työkaluja viranomaisille ja muille toimijoille.

Kun olisi yksi paikka Maahanmuuttajien kotoutumista edistävän toiminnan kehittämistä Etelä-Savossa vuosina 2008-2014


ULKOINEN ARVIOINTI

Pointti-hankkeen ulkoisen arvioinnin teki Risto Karinen Ramboll Management Consultingista.

Arvioinnin loppuraportin voit lukea täältä.


RAPORTTI ETÄINFOPILOTISTA

Pointti-hankkeessa toteutettiin Etäinfojen pilotti Etelä-Savon TE-toimiston maahanmuuttaja-asiakkaille vuosina 2013 ja 2014.

Raportti Etäpalvelujen kehittäminen maahanmuuttajien työllistymisen tukemisessa Etelä-Savossa on luettavissa täältä.


OMAKIELINEN TYÖELÄMÄ- JA KOTOUTUMISVALMENNUS

Pointti-hankkeessa kehitettiin ja pilotoitiin omakielistä työelämä- ja kotoutumisvalmennusta vuosina 2010-2014.

Ensimmäisen vaiheen raportti vuodelta 2011 on täällä ja toisen vaiheen raportti vuodelta 2014 täällä.


MAAHANMUUTTAJIEN TYÖNHAKUTAITOJEN KEHITTÄMINEN

Maahanmuuttajien työnhakutaitojen kehittämistä Pointissa toteutettiin Savonlinnassa Mistä minä saan työpaikan -työnhakuvalmennuksen avulla.

Käytännönläheinen raportti löytyy täältä.


LISÄOHJAUSRAPORTTI

Etelä-Savon ammattiopistossa ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa annettiin loppuvuodesta 2014 lisäohjausta ammatillisissa opinnoissa opiskeleville maahanmuuttajille. Raportti ja suositukset jatkolle löytyvät täältä.


TYÖNTEKIJÄN JA PERHEEN MUUTTO SUOMEEN EU-ALUEELTA JA EU:N ULKOPUOLELTA + PALVELUJÄRJESTELMÄ

Muuttosyy vaikuttaa maahanmuuttajan oikeuteen saada erilaisia julkisia palveluja. Tiiviissä taulukoissa oleskeluoikeuteen, maistraattiin, Kelaan, verotoimistoon, TE-toimistoon ja muihin julkisiin palveluihin liittyvää tietoa viranomaisille ja työnantajille.

Taulukot on päivitetty toukokuussa 2014 InTo Finlandin virkailijoiden avulla ja ne löytyvät täältä.


MAAHANMUUTTAJA OMAN URAPOLUN RAKENTAJANA

Viiden vuoden työn tuloksena syntyi maahanmuuttajille tarkoitettu opas, joka tulee oman urapolun rakentamista Suomessa. Oppaasta löytyy niitä useasti kysyttyjä kysymyksiä, joihin hankkeen työntekijät vastasivat. Oppaasta voi olla apua myös neuvonta- ja ohjaustyötä tekeville. Opas löytyy täältä.