Linkit työnantajille ja työyhteisöille

Monimuotoisuus – työelämän mahdollisuus

Miten monimuotoista työyhteisöä johdetaan onnistuneesti?
Mitä haasteita työelämä asettaa yhdenvertaisuuden toteutumiselle?
Mitä teen, jos havaitsen tai koen syrjintää työpaikallani?
Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastauksia työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemassa oppaassa Monimuotoisuus – työelämän mahdollisuus.

Opas on julkaistu suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, pohjoissaameksi ja selkokielellä.


Monimuotoisuus – yksilön, yrityksen ja yhteiskunnan etu

Mitä etua on henkilöstön monimuotoisuudesta?
Mistä työnantaja voi saada tukea palkatessaan muita vaikeammin työllistyviä henkilöitä?
Mistä saan lisätietoa monimuotoisuuden johtamisesta, yhdenvertaisuudesta ja vastuullisesta yritystoiminnasta?

Esitteeseen on muun muassa koottu yhdenvertaisuudesta, monimuotoisuudesta, vastuullisesta yritystoiminnasta ja erilaisista tukimuodoista lisätietoja antavien tahojen yhteystietoja. Suomen- ja ruotsinkielinen verkkoversio.


Maahanmuuttajat työpaikalla

Opas monikulttuurisiin kohtaamisiin


Erilaisuus sallittu – Perehdymme monimuotoisuuteen

Käsikirja työhön perehdyttäjälle ja työyhteisölle.


Erilaisuus sallittu – Työelämätietoa maahanmuuttajille

Verkko-opiskelumateriaali.Tarkoitettu maahanmuuttajien omaa opiskelua varten, työelämän pelisäännöt selkosuomeksi.