Palvelut työnantajille ja työyhteisöille

Maahanmuuttajat ovat kasvava osa eteläsavolaisia työyhteisöjä. Työvoimaennusteet kertovat, että Etelä-Savosta poistuu vuosittain eläkkeelle vähintään 1000 työntekijää enemmän kuin nuoria vastavalmistuneita saapuu työmarkkinoille.

Tämä kehitys on jo alkanut ja se tulee jatkumaan ainakin vuoteen 2020. Lisätietoa löytyy www.etela-savolukuina.net (vanhentunut linkki).

Ulkomailta rekrytoitavat ammattilaiset, työperustaiset maahanmuuttajat ovat tätä päivää eri puolilla Suomea. Etelä-Savossa on saatu hyviä kokemuksia asiasta mm. Pieksämäellä. Kun suomalainen osaava työvoima ei riitä, tarvitaan tekeviä käsiä ja suunnittelevia ihmisiä myös Suomen rajojen ulkopuolelta.

Suomessa jo asuvien maahanmuuttajien työllistyminen avoimille työmarkkinoille ei ole aina helppoa. Etelä-Savoon kotiutuneet maahanmuuttajat ovat työhaluisia, kieli- ja kulttuuritaitoisia sekä usein omasta lähtömaastaan käsin hankkineet koulutusta ja ammattitaitoa. Monet ovat myös päivittäneet osaamistaan Suomessa tai hankkineet kokonaan uuden ammatin. Kynnys työelämään on kuitenkin usein korkea heidän kohdallaan. Vaatimus suomen kielen osaamisen tasosta on usein korkealla, jolloin hyvä ja motivoitunut työntekijä häviää työnhakutilanteessa suomalaiselle hakijalle.

Uuden työntekijän perehdyttäminen ja ohjaaminen on aina haaste työyhteisölle. Oman lisänsä asiaan tuo se, jos työntekijän äidinkieli, kulttuuritausta tai mentaliteetti eroaa paljon suomalaisesta. Kyseessä ei ole vain uuden työntekijän sopeutuminen työyhteisöön, sillä toisen puolen asiaa muodostaa työyhteisön vastaanottokyky ja yksittäisten työntekijöiden halu tukea reilusti uutta tulijaa.

Työyhteisöään tukeva ja menestyvä työnantaja ei jää odottamaan ensimmäisen ulkomaalaistaustaisen työntekijän tuloa valmistautumattomana, vaan kehittää perehdyttämistä, asenneilmapiiriä ja valmiuksia monikulttuurisiin kohtaamisiin jo ennakkoon!

Pointti-hanke tarjoaa työnantajille ja työyhteisöille

  • tukea maahanmuuttajien vastaanottamiseen ja perehdyttämiseen työpaikoilla
  • monikulttuurisuusvalmennusta
  • työpaikkaohjaajakoulutusta