Palvelut viranomaisille ja muille palveluntuottajille

Maahanmuuttajat käyttävät monenlaisia palveluita asettuessaan paikkakunnalle ja työskennellessään ja asuessaan kunnassa. Palveluiden hahmottaminen, tavoittaminen ja käyttäminen eivät ole aina kuitenkaan selvä asia maahanmuuttajalle.

Viranomaisen tulisi muistaa, että maahanmuuttaja-asiakkaan kohtaamisessa ei aina päde samat asiat kuin kantaväestön kanssa. Toisesta kieli- ja kulttuuritaustasta tuleva asiakas tarvitsee usein enemmän neuvontaa ja ohjausta, jolloin myös kohtaamisiin tulee varata enemmän aikaa kuin suomalaisen asiakkaan kanssa.

Palveluntuottajien olisi hyvä pysähtyä välillä miettimään ainakin näitä asioita:

Miten meillä palvellaan maahanmuuttaja-asiakasta?
Missä ovat vahvuutemme?
Mitä asioita pitäisi kehittää?
Miten ja milloin järjestämme asioimistulkkauksen?
Onko yhdenvertaisuuslaki ja sen antamat mahdollisuudet asiakkaan positiivisessa erityiskohtelussa huomioitu?

Pointti-hanke tarjoaa viranomaisille ja muille palveluntuottajille

  • yhteistyön kehittämistä verkostojen kanssa
  • tiedotusväylän maahanmuuttajille
  • neuvoa ja tukea maahanmuuttaja-asiakkaan kohtaamiseen
  • kulttuuritulkkausta ja
  • neuvoa ja opastusta tulkkauksen järjestämiseen ja tulkin avulla työskentelyyn