Pointin toiminta

Pointti-hanke perustuu hankekumppaneiden ja keskeisten verkostotoimijoiden väliselle yhteistyölle.

Neuvonta-, ohjaus- ja tukipalveluiden kehittäminen

 • Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen koostuu maahanmuuttajat huomioivasta neuvonnasta ja tiedottamisesta, asiakaslähtöisestä oikea-aikaisesta ohjauksesta ja hyvästä kohtaamisesta palveluissa.
  • Pointti verkostoituu eri palveluntuottajien kanssa ja kehittää yhdessä heidän kanssaan asiakaslähtöisiä toimintamalleja maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi.
 • Mikkeliin ja Savonlinnaan on perustettu maahanmuuttajien ohjauspisteet. Ohjauspisteistä saa henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta erilaisissa elämän tilanteissa.
 • Pointti kehittää ja pilotoi maahanmuuttajien omakielistä yhteiskuntaan orientoivaa kotoutumisvalmennusta.
 • Monikulttuurikeskus Mimosassa toimivien vertaisohjaajien työtä tuetaan ja kehitetään.
 • Mikkeliin tehdään maahanmuuttajien palveluopas, Savonlinnassa päivitetään aikaisempaa palveluopasta. Oppaat käännetään englanniksi ja venäjäksi.
 • www.infopankki.fi –verkkosivustoon tehdään Etelä-Savon oma paikallisosuus.

Ammatillisen koulutuksen kehittäminen

 • Mikkelissä ja Savonlinnassa selvitetään ammatillisessa koulutuksessa olevien maahanmuuttajien koulutuksen hyviä käytäntöjä sekä haasteita. Selvitysten pohjalta kehitetään maahanmuuttajaopiskelijoiden tukea ja ohjausta oppilaitoksissa.
 • Mikkelissä pilotoidaan maahanmuuttajien lähihoitajakoulutusta, Savonlinnassa puhtaanapitoalan koulutusta. Koulutuksissa kehitetään mm. yhteisopettajuutta, tehostettua ohjausta ja tukea sekä pedagogisia ratkaisuja.

Työvoimapalveluiden kehittäminen

Mikkelin ja Savonlinnan työ- ja elinkeinotoimistoissa työskentelee Pointti-hankkeen työntekijät. He kehittävät yhdessä TE-toimistojen henkilöstön kanssa työhallinnon palveluita maahanmuuttajille.

 

Ohjausryhmä toimii projektin tukena ja kehittää sen toimintaa.

Ohjausryhmä tarjoaa projektin toteutukseen osallistuville eri osapuolille

 • mahdollisuuden vaikuttaa projektin toimintaan
 • tuoda projektin toteutukseen laajaa osaamista
 • arvioida projektia
 • käyttää hyödykseen hankkeen tuottamaa tietoa ja
 • levittää sitä omalla toiminta-alueella.